Παράδειγμα 1. Θωρακική Αορτή.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 2. Επιφάνεια.
Παράδειγμα 3. Κύκλος: μία τυπική 1D καμπύλη NURBS.
Παράδειγμα 4. Πύκνωση δικτύου KnotInsertion.

Αυτό το βίντεο αντιπροσωπεύει το μισό μέρος ενός ελαστικού.
Το αρχικό πλέγμα αποτελείται από 2 πεπερασμένα στοιχεία και το πυκνό περιέχει 8 στοιχεία. Τα σημεία ελέγχου απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα, οι κόμβοι με μπλε και τα σημεία Gauss με μαύρο χρώμα.

Παράδειγμα 5. ​Πύκνωση δικτύου.

Το αρχικό πλέγμα έχει 4 πεπερασμένα στοιχεία και το πυκνό 9.
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ισογεωμετρικής ανάλυσης. Η πύκνωση δικτύου οδηγεί σε αυξημένη ακρίβεια.

Παράδειγμα 6.​ Σωλήνας.

Τα πεπερασμένα στοιχεία απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα και οι κόμβοι με μπλε.

Παράδειγμα 7. 3D NURBS μοντέλο ελαστικών αυτοκινήτου.
Παράδειγμα 8. Ένα τέταρτο δακτυλίου ​.
Παράδειγμα 9. Σβούρα.
Παράδειγμα 10. Σωλήνας με συναρμογή 90 μοιρών.
Παράδειγμα 11. Το μοντέλο των NURBS μιας κλεψύδρας από το Geomiso! 
Παράδειγμα 12. Η δημοφιλής για τους μηχανικούς εφαρμογή της πλάκας με οπή!

Ποιος εξειδικεύεται στην υπολογιστική μηχανική και δεν έχει λύσει αυτό το κλασικό πρόβλημα; 
Παράδειγμα 13. Η δημοφιλής για τους μηχανικούς εφαρμογή της πλάκας με οπή!

Παρατηρήστε την αντίστοιχη μετατόπιση, όπως ορίζεται στο Geomiso. 
Παράδειγμα 14. Πεδίο τάσεων.

Το Geomiso καθιστά πλέον τον μηχανικό ικανό να υπολογίζει αποδοτικά τις μετατοπίσεις, τις ανηγμένες παραμορφώσεις και τις τάσεις σε οποιοδήποτε σημείο του υπό εξέταση αντικειμένου. Το ακόλουθο video απεικονίζει το πεδίο τόσο των μετατοπίσεων όσο και των ανηγμένων παραμορφώσεων μεταλλικού ελάσματος (αριστερά η απαραμόρφωτη, δεξιά η παραμορφωμένη κατάσταση). Κάθε χρώμα υποδηλώνει μία συγκεκριμένη τιμή.
Παράδειγμα 15. Φαντάσου όλες τις δομές!

​​ Όχι όπως ο John Lennon, αλλά όπως το Geomiso!
Έχεις ποτέ φανταστεί πώς μια τετράγωνη μεταλλική πλάκα, πακτωμένη στην αριστερή της πλευρά, μπορεί να παραμορφωθεί υπό ένα κατακόρυφο συγκεντρωμένο φορτίο στη δεξιά της πλευρά;
Παράδειγμα 16. Χάλυβας vs. χαλκού vs. χρυσού vs. αλουμινίου!

​​ Και φυσικά ο νικητής είναι ... o χάλυβας!
(πλάκα, πακτωμένη στην αριστερή της πλευρά με συγκεντρωμένο κατακόρυφο φορτίο στη δεξιά της πλευρά).